تعرفه طراحی لوگو   Plan A

نوع لوگو تعداد طرح زمان طراحی تعرفه (تومان)
طراحی لوگو نوشتاری ( لوگو تایپ) ۳ اتود + ویرایش نامحدود
۷ روز کاری ۳,۵۰۰,۰۰۰
طراحی لوگو تصویری (نماد) ۳ اتود + ویرایش نامحدود
۷ روز کاری ۳,۵۰۰,۰۰۰
طراحی لوگو ترکیبی ( نوشتاری و تصویری) ۳ اتود + ویرایش نامحدود
۷ روز کاری ۴,۰۰۰,۰۰۰

  -طراحی یکی از اقلام ست اداری  هدیه ما به شما برای انتخاب پلن A

تعرفه طراحی لوگو پلن   Plan B

نوع لوگو تعداد طرح زمان طراحی تعرفه (تومان)
طراحی لوگو نوشتاری ( لوگو تایپ) ۵ اتود + ویرایش نامحدود
 ۱۵روز کاری ۴,۵۰۰,۰۰۰
طراحی لوگو تصویری (نماد) ۵ اتود + ویرایش نامحدود ۱۵روز کاری ۴,۵۰۰,۰۰۰
طراحی لوگو ترکیبی ( نوشتاری و تصویری) ۵ اتود + ویرایش نامحدود ۱۵روز کاری ۶,۰۰۰,۰۰۰

– پکیج کامل ست اداری یا ۲۰% تخفیف برای طراحی سایت هدیه ما به شما برای انتخاب پلنB

 – هزینه طراحی لوگو در دو مرحله دریافت می گردد: ۵۰% قبل از شروع طراحی، ۵۰% بعد نهایی شدن لوگو.

 – طراحی لوگو برای زبان دوم  ۴۰% به مبلغ طراحی اضافه می‌گردد.