توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: گروه طراحی آیریس

زمینه فعالیت:  طراحی و چاپ

نوع لوگو: لوگو تایپ

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۵