طراحی لوگو کیمیاگران سیالات حفاری

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص:  کیمیاگران سیالات حفاری

زمینه فعالیت:  تولید و تامین افزایه های گل حفاری چاه های نفت و گاز

نوع لوگو: لوگو تایپ

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۳