طراحی لوگو BELFI BEAUTY CLINIC

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: کلینیک زیبایی بلفی

زمینه فعالیت:  کلینیک زیبایی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۸