طراحی لوگو لوتوس

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: پارس لوتوس چکاد

زمینه فعالیت:  کاغذ و مقوا

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۷