طراحی لوگو لوش

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: رستاک چوب پویان (لوش)

زمینه فعالیت:  تولید کننده درب ضد سرقت

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۸