طراحی لوگو لاوان

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: شرکت پارس ماکیان مائده (برند لاوان)

زمینه فعالیت:  بازرگانی (دامی- کشاورزی)

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۵