طراحی لوگو فروشگاه صنایع دستی ناربن کرفت

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: ناربن کرافت

زمینه فعالیت:  صنایع دستی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۲