طراحی لوگو آداک مارکت

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: آداک مارکت

زمینه فعالیت:  فروشگاه اینترنتی

نوع لوگو: لوگو تایپ

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۰