طراحی لوگو شیباکو

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: شرکت توسعه مهندسی و فرآوری معدن شیان بارز (شیباکو)

زمینه فعالیت:  معدن

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۱