طراحی لوگو شرکت نیوان

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: شرکت مهندسی پیشگامان فناوری نیوان

زمینه فعالیت:  نرم افزار

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۸۹