توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: فراتجهیز حفاری کیش

زمینه فعالیت:  نفت و گاز

نوع لوگو: لوگو تایپ

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۲