طراحی لوگو ساینو‌ پارس

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: ساینو پارس

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۲