طراحی لوگو شرکت رهجویان عرصه دانش

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: رهجویان عرصه دانش

زمینه فعالیت: نرم‌افزار

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۱