طراحی لوگو شرکت آداک

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: سیما پردازان آداک

زمینه فعالیت:  ارائه کننده ویدئو پروژکتور و تجهیزات کمک آموزشی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۸۷