طراحی لوگو سحر پردیس پارسیان

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: شرکت بازرگانی سحر پردیس پارسیان

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو تایپ

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۶