طراحی لوگو فست فود ساچی

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: ساچی

زمینه فعالیت:  فست فود

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۲