طراحی لوگو زنبیل

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: فروشگاه اینترنتی زنبیل

زمینه فعالیت:  فروشگاه اینترنتی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۱