طراحی لوگو خشکبار مجید

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: خشکبار مجید

زمینه فعالیت: فروش آجیل و خشکبار

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۶