طراحی لوگو کاریز

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص:  آتی‌پرواز کاریز

زمینه فعالیت:  آژانس مسافرتی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۷