مشتریان گرامی که مایل به سفارش طراحی لوگو به ناربن گرافیک هستند به نکات ذیل دقت فرمائید:

۱- تعداد اتودهای طراحی لوگو، لوگو نوشتاری (لوگو تایپ)، لوگو تصویری (نماد یا آیکن) و لوگو ترکیبی توسط کارگروه ناربن گرافیک، سه و پنج نمونه می باشد.

۲- برای شروع کار ۵۰% بابت پیش پرداخت و قبل از شروع طراحی دریافت می گردد.

۳- سفارش دهندگان لوگو می‌بایست در ابتدای کار، انتخاب خود را مبنی بر لوگو تایپ (فارسی یا لاتین)، لوگو تصویری و یا لوگو ترکیبی اعلام نمایند. بدیهی است با توجه به نام و موضوع کار، کارشناسان گروه طراحی در قبول سفارش مورد نظر مختار خواهد بود و پیشنهادات خود را ارائه خواهند داد.

۴- در مرحله ابتدایی سه یا پنج طرح (اتود) توسط کارشناس مربوطه طراحی و در اختیار سفارش دهنده قرار می گیرد.

۵- در صورت جلب توجه مخاطب به یکی از طرحها، یا طرح مربوط عینا ارائه و با کار مجدد بر روی آن بنابر سلیقه مشتری ارائه می گردد.

۶- تسویه حساب کامل بعد از ارائه ویرایش های اتودهای اولیه و نهایی شدن لوگو انجام می شود.