مراحل طراحی لوگو در گروه ناربن گرافیک:

سفارش طراحی لوگو و تکمیل فرم قرارداد پس از مشاهده و مقایسه نمونه کارها

– شروع طراحی اتودهای اولیه و ارائه آنها طی ۷ تا ۱۵ روز کاری

– مشاهده طراح های اولیه و تبادل نظر کارفرما با طراح

– اعمال تغییرات توافق شده روی طرح یا طرح ها

– اجرای دقیق طرح نهایی و تائید شده

– ارسال طرح نهایی به صورت لایه باز در فرمتهای مختلف