با پیشرفت مستمر و روز افزون I T در بسیاری از شرکتها و سازمانها اطلاعات و معرفی خدمات به مشتری از طریق سی دی های مالتی مدیا و یا حداقل فایلهای PDF و FLASH ارائه می گردد. به فراخور همین امر موضوع طراحی و چاپ لیبل سی دی و نیز کاور سی دی یکی از مسائل مورد توجه سازمانهای مذکور گردیده است. ناربن گرافیک عهده دار امور طراحی و چاپ روی سی دی های تبلیغاتی و حتی رایت این سی دی ها در تعداد مورد نظر مشتریان گرامی می باشد. برخی از سی دی های طراحی شده توسط گروه ناربن گرافیک در تصاویر قابل مشاهد است.