با پیشرفت مستمر و روز افزون I T در بسیاری از شرکتها و سازمانها اطلاعات و معرفی خدمات به مشتری از طریق سی دی های مالتی مدیا و یا حداقل فایلهای PDF و FLASH ارائه می گردد. به فراخور همین امر موضوع طراحی و چاپ لیبل سی دی و نیز کاور سی دی یکی از مسائل مورد توجه سازمانهای مذکور گردیده است. ناربن گرافیک عهده دار امور طراحی و چاپ روی سی دی های تبلیغاتی و حتی رایت این سی دی ها در تعداد مورد نظر مشتریان گرامی می باشد. برخی از سی دی های طراحی شده توسط گروه ناربن گرافیک در تصاویر قابل مشاهد است.

فهرست