میز کانتر

میز کانتر ۹۳×۲۰۵

میز کانتر ۹۳×۲۰۵ دو نفره

یکی دیگر از ابزارهای تبلیغاتی و فروش که جهت استفاده در نمایشگاهها، غرفه ها، لابی ها و … مورد مصرف قرار می گیرد، میز کانتر می باشد. میز کانتر تاجدار و میز کانتر ساعتی دو نوع از میزهای کانتر موجود در بازار می باشد

میز کانتر ۹۳×۲۰۵ دو نفره به همراه چاپ کتد و روکش لمینت
میز کانتر ۹۳×۲۰۵ دو نفره
Google
Instagram
عنوان

میز کانتر ۹۰×۱۶۵ آلومینیومی

میز کانتر  ۹۰×۱۶۵ تک نفره

یکی دیگر از ابزارهای تبلیغاتی و فروش که جهت استفاده در نمایشگاهها، غرفه ها، لابی ها و … مورد مصرف قرار می گیرد، میز کانتر می باشد. میز کانتر تاجدار و میز کانتر ساعتی دو نوع از میزهای کانتر موجود در بازار می باشد.

میز کانتر ۹۰×۱۶۵ تک نفره آلومینیومی به همراه چاپ کتد و روکش لمینت
میز کانتر ۹۰×۱۶۵ تک نفره
Google
Instagram
عنوان
فهرست