طراحی لوگو نیکا نمازیان

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: نیکا نمازیان

زمینه فعالیت:  طراحی جواهرات

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۶