طراحی لوگو نیوتک

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: نیوتک

زمینه فعالیت:  دکوراسیون داخلی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۲