طراحی لوگو موسسه نیک‌اندیش

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: موسسه نیک اندیش

زمینه فعالیت:  برگزارکننده همایش‌های روانشناسی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۶