طراحی لوگو مرنوش

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: گروه نرم افزاری مرنوش

زمینه فعالیت:  نرم افزار

نوع لوگو: لوگو تایپ

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۱