استند پوستر

استند پوستر فلزی ۶۰×۹۰

استند پوستر ۶۰×۹۰ فلزی آلومینیومی

این نوع استند نیز جهت تبلیغات و نصب پوسترهای نمایشگاهی و تبلیغاتی قابل ارائه می باشد.

استند پوستر ۶۰×۹۰ فلزی به همراه چاپ کتد و روکش لمینت
پایه استند ایکس ۶۰×۹۰ فلزی آلومینیومی بدون چاپ
استند پوستر
Google
Instagram
عنوان

استند پوستر چوبی۶۰×۹۰

استند پوستر ۶۰×۹۰ چوبی (تخته سیاه)

این نوع استند نیز جهت تبلیغات و نصب پوسترهای نمایشگاهی و تبلیغاتی قابل ارائه می باشد. استند پوستر چوبی تخته سیاه با امکان نصب چاپ

استند پوستر ۶۰×۹۰ چوبی به همراه چاپ کتد و روکش لمینت
استند پوستر ۶۰×۹۰ چوبی تخته سیاه بدون چاپ
استند پوستر
Google
Instagram
عنوان

[تعداد: 4    میانگین: 3.5/5]

فهرست