استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۶ درجه ۱

استند پاپ آپ منحنی ۳×۶

استند پاپ آپ ۳×۶ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۵۵۵٫۸×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۶۷)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 6x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۶ درجه ۱

استند پاپ آپ تخت ۳×۶

استند پاپ آپ ۳×۶ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۵۶۲٫۴×۲۳۰ سانتی‌متر
(۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 6x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۶ درجه ۲

استند پاپ آپ منحنی ۳×۶

استند پاپ آپ ۶×۳ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۵۸۴×۲۳۸ سانتی‌متر
(۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 6x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۶ درجه ۲

استند پاپ آپ تخت ۳×۶

استند پاپ آپ ۳×۶ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۵۸۴×۲۳۸ سانتی‌متر
(۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 6x3
Google
Instagram
عنوان