استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۵ درجه ۱

استند پاپ آپ منحنی ۳×۵

استند پاپ آپ ۳×۵ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۴۸۵٫۵×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ +۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۶۷)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 5x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۵ درجه ۱

استند پاپ آپ تخت ۳×۵

استند پاپ آپ ۳×۵ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۴۹۲٫۱×۲۳۰ سانتی‌متر
(۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ +۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 5x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۵ درجه ۲

استند پاپ آپ منحنی ۳×۵

استند پاپ آپ ۳×۵ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۵۱۱×۲۳۸ سانتی‌متر
(۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 5x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۵ درجه ۲

استند پاپ آپ تخت ۳×۵

استند پاپ آپ ۳×۵ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۵۱۱×۲۳۸ سانتی‌متر
(۷۳ + ۷۳ +۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 5x3
Google
Instagram
عنوان