استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۴ درجه ۱

استند پاپ آپ منحنی ۳×۴

استند پاپ آپ ۳×۴ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۴۱۵٫۲×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۶۷)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 4x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۴ درجه ۱

استند پاپ آپ تخت ۳×۴

استند پاپ آپ ۳×۴ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۴۱۵٫۲×۲۳۰ سانتی‌متر
(۷۰٫۳۷ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 4x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۴ درجه ۲

استند پاپ آپ منحنی ۳×۴

استند پاپ آپ ۳×۴ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۴۳۸×۲۳۸ سانتی‌متر
(۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 4x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۴ درجه ۲

استند پاپ آپ تخت ۳×۴

استند پاپ آپ ۳×۴ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۴۳۸×۲۳۸ سانتی‌متر
(۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳)
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 4x3
Google
Instagram
عنوان