استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۲ درجه ۱

استند پاپ آپ منحنی ۳×۲

استند پاپ آپ ۳×۲ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپجنس سازه
۲۷۴×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۶۷) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
استند پاپ آپ منحنی ۲x3 به همراه چاپ کتد و روکش لمینت
استند پاپ آپ منحنی ۲x3 (بدون چاپ)
هاردکیس
پاپ آپ 3x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۲ درجه ۱

استند پاپ آپ تخت ۳×۲

استند پاپ آپ ۳×۲ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپجنس سازه
۲۷۴×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۶۷) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
استند پاپ آپ تخت ۳x2 به همراه چاپ کتد و روکش لمینت
استند پاپ آپ تخت ۳x2 (بدون چاپ)
هاردکیس
پاپ آپ 3x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۲ درجه ۲

استند پاپ آپ منحنی ۳×۲

استند پاپ آپ ۳×۲ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپجنس سازه
۲۹۲×۲۳۰ سانتی‌متر
(۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
استند پاپ آپ منحنی ۳x2 به همراه چاپ کتد و روکش لمینت
استند پاپ آپ منحنی ۳x2 (بدون چاپ)
هاردکیس
پاپ آپ 3x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۲ درجه ۲

استند پاپ آپ تخت ۳×۲

استند پاپ آپ ۳×۲ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپجنس سازه
۳۴۴×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۰ + ۷۰ + ۶۷) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
استند پاپ آپ تخت ۳x2 به همراه چاپ کتد و روکش لمینت
استند پاپ آپ تخت ۳x2 (بدون چاپ)
هاردکیس
پاپ آپ 3x3
Google
Instagram
عنوان
فهرست