پایه استند رول آپ ۷۸×۴۰۰ گردان

پایه استند رول آپ گردان ۷۸×۴۰۰

رول آپ گردان الکتریکی دوطرفه یکی از ابزارهای جذاب جلب توجه مخاطب است. رول آپ گردان به سادگی قابل حمل است همچنین چاپ رول آپ الکتریکی گردان به راحتی قابل تعویض است.

0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
استند رول آپ گردان
Google
Instagram
عنوان

پایه استند رول آپ گردان ۷۸×۴۰۰ آویز

پایه استند رول آپ گردان ۷۸×۴۰۰ آویز

رول آپ گردان آویز سازه ایست که به سقف متصل میشود و دارای موتور الکتریکی میباشد.رول آپ گردان سقفی با چاپ پارچه اجرا میشود.

0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
استند رول آپ گردان
Google
Instagram
عنوان